Tips og inspirasjon for mer engasjerende matematikkundervisning 
Search

Mathilde Skjerpen Fongen

Mathilde Skjerpen Fongen er ansatt i Kikoras salg- og markedsavdeling. Hun er også forfatter og musiker og har utdanning i Allmenn Litteraturvitenskap.

Oliver tangen utforskende skog

En utforskende skog i matematikk

4 min lesetid Oliver Tangen er matematikklærer på Mosserød skole i Sandefjord. Han er opptatt av at elevene aktivt utforsker matematikken. Gjennom sin varierte undervisning kan han nå vise til rekordhøye resultater på Udirs kartleggingsprøve i regning for 3.trinn, var 91,4% av elevene over oppfølgingsområdet.  Matteskogen Da Oliver begynte å jobbe med de minste barna i førsteklasse, oppdaget han

En utforskende skog i matematikk Read More »