Tips og inspirasjon for mer engasjerende matematikkundervisning 
Search

NKUL-konkurransen!

Takk for at du vil være med i konkurransen vår! 

Testverktøyet
Kikora har laget et nytt testverktøy for 6.-10. trinn (5. trinn kommer i løpet av høsten). 

Les mer her: https://blogg.kikora.no/kikora-vurdering-tilbakemeldinger-og-underveisvurdering/

og her: https://blogg.kikora.no/hvorfor-bruke-kikora-vurdering/