Tips og inspirasjon for mer engasjerende matematikkundervisning 

juli 2022

Lærer foran tavle som viser klosser

Problemløsning og prosessorientert tilnærming

3 min lesetid For Dag-Rune Kvittem, matematikklærer ved Markaplassen skole i Trondheim, er problemløsning og prosessorientert tilnærming helt avgjørende for å lykkes med matematikkopplæring. Han er opptatt av at elevene skal utvikle sin nysgjerrighet, finne mønstre og sammenhenger og oppdage at matematikk er spennende. For det tar han i bruk ulike virkemidler som origami, konkurranser og til med …

Problemløsning og prosessorientert tilnærming Read More »

Elever på tavla

Andregradsfunksjoner – utforskende tilnærming

4 min lesetid I Kikora har vi tro på at en utforskende tilnærming til matematikken gjør elevene til bedre problemløsere. Gjennom å oppdage sider av fagstoffet på egenhånd og uttrykke oppdagelsene sine, blir elevene bedre rustet til å bryte nye problemer ned til mindre delproblemer og analysere disse hver for seg. Når elevene settes i en situasjon der …

Andregradsfunksjoner – utforskende tilnærming Read More »