Tips og inspirasjon for mer engasjerende matematikkundervisning 
Search

Programmering

Her finner du artikler som handler om programmering og algoritmisk tenkning.

Programmeringsoppgave 9. trinn

Innføring av programmering i matematikkfaget

5 min lesetid Flere av lærerne vi har møtt sier de fortsatt mangler kunnskap og erfaring for å kunne gjennomføre gode læringsøkter innen programmering. I denne artikkelen skal vi belyse noen utfordringer knyttet til innføringen av programmering og algoritmisk tenking i matematikkfaget, og hvordan læreren lykkes ved å endre sin rolle fra å være en formidler av kunnskap […]

Innføring av programmering i matematikkfaget Read More »