Tips og inspirasjon for mer engasjerende matematikkundervisning 

Digital

Elever på tavla

Andregradsfunksjoner – utforskende tilnærming

4 min lesetid I Kikora har vi tro på at en utforskende tilnærming til matematikken gjør elevene til bedre problemløsere. Gjennom å oppdage sider av fagstoffet på egenhånd og uttrykke oppdagelsene sine, blir elevene bedre rustet til å bryte nye problemer ned til mindre delproblemer og analysere disse hver for seg. Når elevene settes i en situasjon der …

Andregradsfunksjoner – utforskende tilnærming Read More »

Hjemmeskole med gutt foran PC

Hjemmeskole med Kikora Trening

2 min lesetid Nå er Norge dessverre tilbake i en situasjon hvor mange elever er borte fra skole pga. isolasjon, karantene eller luftsveissymptomer. Skolene kan derfor være nødt til å tilby noe opplæring hjemme. Vi i Kikora vil gjerne bidra til å lette planleggingen av de kommende ukene. Her er noe info og våre beste råd: Har jeg …

Hjemmeskole med Kikora Trening Read More »

Programmering

Programmering – ikke bare en metode

4 min lesetid Programmering skal bidra til at elevene forbedrer sin kompetanse og forståelse innen matematikk. Elevene utvikler sin algoritmiske tenkning ved at de lærer å tilnærme seg problemer på en systematisk måte. De skal lære å analysere problemet, bryte det ned i delproblemer, og vurdere hvilke steg som skal til for å løse det. Fra standardalgoritmer til …

Programmering – ikke bare en metode Read More »