Tips og inspirasjon for mer engasjerende matematikkundervisning 

Vurdering

Her kan du lese om vurdering.

Venstøp_skole - trinn 6

Kikora Vurdering

4 min lesetid Lærere verden over har i lang tid laget ulike typer prøver for å vurdere elevenes prestasjoner i matematikk. Da får man gjerne et øyeblikksbilde på hvor langt elevene er kommet i sin faglige utvikling. Så er det nok mange som ønsker at denne vurderingen også skal føre til bedre resultater, men fullt så enkelt er …

Kikora Vurdering Read More »

Elever jobber med Kikora

Kikora Vurdering – Pilot

4 min lesetid Kikoras nye testverktøy, Kikora Vurdering, er nå tilgjengelig i en pilotfase! Med Kikora Vurdering kan du enkelt sette opp egne tester med utvalgte oppgaver, eller bruke ferdig genererte tester som ligger til hvert eneste delkapittel fra 6. til og med 10. trinn. Velg om elevene skal få svarene med en gang de er ferdig, eller …

Kikora Vurdering – Pilot Read More »