Elever jobber med matte på tavla

Andregradsfunksjoner – utforskende tilnærming

4 min lesetid I Kikora har vi tro på at en utforskende tilnærming til matematikken gjør elevene til bedre problemløsere. Gjennom å oppdage sider av fagstoffet på egenhånd og uttrykke oppdagelsene sine, blir elevene bedre rustet til å bryte nye problemer ned til mindre delproblemer og analysere disse hver for seg. Når elevene settes i en situasjon der […]

Andregradsfunksjoner – utforskende tilnærming Read More »