Subtraksjon med låning

«Kvifor lærer de ikkje elevane minus med låning?»

6 min lesetid Då eg starta med digitalisering i skulen, trudde eg at matematikken ville bli det vanskelegaste faget å kome vekk frå boka i. No er dette det siste faget eg vil bruke bok i. Digitalisering betyr auka variasjon i sjølv den “kjedeligaste” delen av undervisninga, noko som fører til djupare forståing og meir meistring. For fleire […]

«Kvifor lærer de ikkje elevane minus med låning?» Read More »