Tips og inspirasjon for mer engasjerende matematikkundervisning 

September

Sven Olden Dammann

– Elevene blir tryggere i matematikk

3 min lesetid Sven Olden Dammann, kontaktlærer på 6. trinn, er opptatt av at elevene skal forstå matematikk og hvordan ting henger sammen i stedet for å pugge algoritmer. Rike oppgaver, som elevene jobber sammen om, bidrar til at elevene blir tryggere i matematikk. I verktøykassa har han blant annet Kikora som digitalt læremiddel. Nylig besøkte vi klasse …

– Elevene blir tryggere i matematikk Read More »

Marvel karakterer

Månedens utfordring – September

< 1 min lesetid Mattenøtter for å varme opp mattehjernen. Oppgavene passer til 4.-10. trinn VGS.  Fantastic four Du har kanskje sett filmen «Fantastic Four»? Vel, denne mattenøtten har ikke mer til felles enn at den handler om tallet fire. Månedens utfordring går ut på å lage tallene fra 1 til 30 ved å bruke fire 4-ere og de regneoperasjoner …

Månedens utfordring – September Read More »

Elever på tavla

Andregradsfunksjoner – utforskende tilnærming

4 min lesetid I Kikora har vi tro på at en utforskende tilnærming til matematikken gjør elevene til bedre problemløsere. Gjennom å oppdage sider av fagstoffet på egenhånd og uttrykke oppdagelsene sine, blir elevene bedre rustet til å bryte nye problemer ned til mindre delproblemer og analysere disse hver for seg. Når elevene settes i en situasjon der …

Andregradsfunksjoner – utforskende tilnærming Read More »