Tips og inspirasjon for mer engasjerende matematikkundervisning 
Search

oktober23

Programmeringsoppgave 9. trinn

Innføring av programmering i matematikkfaget

5 min lesetid Flere av lærerne vi har møtt sier de fortsatt mangler kunnskap og erfaring for å kunne gjennomføre gode læringsøkter innen programmering. I denne artikkelen skal vi belyse noen utfordringer knyttet til innføringen av programmering og algoritmisk tenking i matematikkfaget, og hvordan læreren lykkes ved å endre sin rolle fra å være en formidler av kunnskap […]

Innføring av programmering i matematikkfaget Read More »

Decimaltall, brøk, prosent - utforskende matematikk

Utforskende tilnærming i matematikk – tips

2 min lesetid Utforskende matematikk kan føre til en rekke fordeler for elevene, inkludert økt engasjement, forbedrede problemløsningsferdigheter og en dypere forståelse av matematiske konsepter. En av de viktigste fordelene med utforskende matematikk er at den lar elevene utvikle en følelse av eierskap over læringen sin. Ved å aktivt utforske matematiske begreper og oppdage prinsipper for seg selv,

Utforskende tilnærming i matematikk – tips Read More »